Tha amas co-roinnte aig Na h-Eileanan againn (Sealtainn, Innse Gall agus Arcaibh) ann a bhith air thoiseach a thaobh dì-carbonachadh, a’ stiùireadh Alba a dh’ionnsaigh a targaid de net zero 2045 agus an còrr den RA mu 2050.

Togaidh seo air na stòrasan nàdarra againn (a bhith mar ionadan mòra ath-nuadhachail), sgilean agus so-mhaoinean agus bheir e dhuinn na h-innealan a dh’fheumas sinn airson a bhith a’ lìbhrigeadh tar-ghluasad maireannach air a stiùireadh leis a’ choimhearsnachd. Is e an t-adhbhar a tha air cùl ICNZ a bhith a’ co-òrdanachadh oidhirpean a bhith a’ lìbhrigeadh an aghaidh an amais fharsaing a thaobh dì-carbonachadh. Bidh gach eileamaid den Ionad a’ riarachadh nan riatanasan a leanas:

  1. A’ luathachadh dì-carbonachadh ceart thar nan trì buidhnean eileanach.

  2. Cruthachadh agus eadar-ghluasad obraichean uaine sna h-eileanan.

  3. Ginealach de dh’iomairtean agus sruthan teachd-a-steach ùra.

  4. A’ toirt taic do choileanadh pròiseactan Islands Deal a thaobh amasan dì-carbonachaidh.

  5. A’ leasachadh ealantas agus comasan eileanach a tha aithnichte gu h-eadar-nàiseanta, agus a ghabhas a sgaoileadh nas fharsainge na Arcaibh, Sealtainn agus Innse Gall.

An dùbhlan

Tha eaconamasan eadar-mheasgte agus rudeigin ioma-fhillte aig na h-eileanan mar thoradh air a’ mheasgachadh de bhith cho cian, stòrasan nàdarra, aimsir agus dualchas eaconamach. Tha na h-eileanan sin air a bhith air tùs gnothaich a thaobh a bhith a’ dì-carbonachadh dealain agus tha iad mar aon ann a bhith a’ cuimseachadh air a bhith a’ dì-carbonachadh an siostaman cumhachd air fad.

Tha an Sankey diagram gu h-ìosal a’ sealltainn a’ mheasgachaidh a tha ann an-dràsta de sheòrsaichean lùth a tha air an cleachdadh thar nan trì buidhnean eileanan. Tha connadh-fosail mar co-dhiù 78% de chaitheamh lùth nan eilean a’ gabhail a-steach peatrail, dìosail, ola teasachaidh agus ola connaidh. Tha ceanglaichean còmhdhail loidhne-beatha mar 41% den iarrtas air fad agus gas a tha gu ìre mhòr neo-ghriod; ag adhbharachadh gu bheil na prìomh mhodhan teasachaidh daor, neo-èifeachdach agus dian a thaobh carbon.